پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

نحوه عملکرد پیگ هوشمند در خط لوله زیر دریایی

نحوه عملکرد پیگ هوشمند در خط لوله زیر دریایی

پبگ هوشمند قادر به جمع آوری و ارائه اطلاعاتی از وضعیت غیر قابل رویت درون لوله مدفون در خاک بوده بنحوی که محل دقیق آسیب و علت گسترش آنرا مشخص می کند  . اغلب مشاهده گردیده است که بهره برداران زمانی متوسل به  پیگ رانی در خط لوله  می شود که اشکالی در خط لوله نمایان گردد که باید اذعان داشت که بسیار دیر است ، در حالیکه جلوگیری بموقع از گسترش هر اشکالی( هر چند ناچیز) ، می تواند از ایجاد  تخریب و حوادث بزرگ و گسترده  بحدقابل ملاحظه ای بکاهد ، لذا استفاده صحیح و بموقع از پیگ مناسب ، علاوه بر اینکه از وقوع حوادث احتمالی می کاهد ، بلکه بر راندمان انتقال  فرآورده از طریق خط لوله  نیزتاثیر مثبت گذارده و همچنین از آلودگی محیط زیست ( در صورت وقوع حوادث و نشت فرآورده ها به طبیعت) نیز جلوگیری بعمل می آورد

.نحوه عملکرد پیگ هوشمند در خط لوله زیر دریایی

پبگ هوشمند قادر به جمع آوری و ارائه اطلاعاتی از وضعیت غیر قابل رویت درون لوله مدفون در خاک بوده بنحوی که محل دقیق آسیب و علت گسترش آنرا مشخص می کند

[gap height=”30″]

 
[gap height=”30″]
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.