۲ شهریور, ۱۳۹۶

صادرات

بازدید: 2
موبایل: 09151255460
محل: --
قیمت: --

در زمینه بارهای صادراتی ، حمل ترانزیتی و پروژه ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از بندر عباس و دیگر بنادر ایران به کشورهای آسیای میانه و افغانستان و کشورهای اروپایی، آسیایی و چین و… با افتخاردر خدمت سروران گرامی هستیم.

شماره تماس: ۰۹۱۵۱۲۵۵۴۶۰