۲ شهریور, ۱۳۹۶

شوینده های صنعتی

بازدید: 1
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

شرکت هماشیمی آبادان -تولیدکننده انواع دترجنتها وشوینده های صنعتی(هندکلینر،پلی کلینر،ریگواش و….)و کلیه ی شوینده های صنعتی وبهداشتی

شماره های تماس: ۰۹۳۹۸۵۸۵۹۵۵
۰۹۳۷۶۰۱۲۲۶۶