۲ مهر, ۱۳۹۶

شناور AHTS اماده چارتر

بازدید: 11
موبایل: ۰۹۱۶۱۳۱۹۰۳۹
محل: --
قیمت: --

شناور AHTS اماده چارتر با قدرت ۵۰۰۰ hP سال ساخت ۲۰۰۵ با قیمت خیلی مناسب

خلیلی: ۰۹۱۶۱۳۱۹۰۳۹