۱ مهر, ۱۳۹۶

شناور لنگر انداز

بازدید: 26
موبایل: ٠٩١٢٣٢٣٣٧١٢
محل: --
قیمت: --

فروش شناور لنگر انداز
قدرت موتور ٨۴٠٠ أسب
قدرت کشندگی ١١٠ تن

خرید و فروش شناور شناور لنگر انداز شناور لنگر انداز photo 2017 04 06 10 47 26 765x510