۱ مهر, ۱۳۹۶

شناور تحقیقاتی

بازدید: 21
موبایل: 09124448125
محل: --
قیمت: --

شناور تحقیقاتی- دارای فضای عرشه –خوابگاه برای ۴۵ نفر
BOW TRUSTER –CPP-TANKS ,…
۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵ کاپیتان فروزان نهاد

شناور تحقیقاتی شناور تحقیقاتی شناور تحقیقاتی 5466 765x510