۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

کشتیرانی کیش آکوانتیس

بازدید: 126
شماره تلفن: 0764-4423315-16
شماره فکس: 0764-4423317
پست الکترونیک: info@kishaquantis.com
آدرس: جزیره کیش: برج مونا-طبقه سوم- واحد 14
رتبه:
گواهینامه ها:
زمینه فعالیت: انجام خدمات نمایندگی شناورها و سکوهای نفت و گاز در دریا و بندر تامین نیازمندی ها و تجهیزات سکوها و شناورها جابجایی و ارائه خدمات پزشکی به پرسنل سکوها و شناورها انجام خدمات غواصی و بازدیدهای زیر آبی آموزش های ایمنی پرسنل سکوها و شناورها