۱ مهر, ۱۳۹۶

شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا

بازدید: 9
موبایل: ٩١٧١٠٢٧٠٠٢
محل: --
قیمت: --

شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا

سرویس منظم هفتگی از تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان به تمامی بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

تلفن : ٠٠٩٨٧٧٣٣٣٣٠٠١٨

موبایل : ٠٠٩٨٩١٧١٠٢٧٠٠٢

ایمیل : info@binatejarat.ir

وبسایت: www.binatejarat.ir

شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا شرکت کشتیرانی بینا تجارت دریا 9756 765x510