۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

بازدید: 94
شماره تلفن: 021-26114671
شماره فکس: 02126114673
وب سایت: www.oico.ir
پست الکترونیک: info@oico.com
آدرس: تهران ، میدان نو بنیاد، خیابان کوهستان ششم، پلاک 12
رتبه:
گواهینامه ها:
ّ
صنایع نفت شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 134 765x510