۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

خدمات دریایی دریا مهر

بازدید: 82
شماره تلفن: 33554426- 076
شماره فکس: 33554427- 076
وب سایت: http://www.daryamehr.com
پست الکترونیک: info@daryamehr.com
آدرس: بندرعباس:بلوارپاسداران،سه راه22بهمن،روبه روی اداره کل ارشاداسلامی،جنب ساختمان آدمی
رتبه:
گواهینامه ها:

با احترام به استحضارميرساند خدمات دریایی دریامهرازسال 1376 فعالیت خود رادرزمینه تامین انواع موتور و ژنراتورهای دیزل دریایی وقطعات اصلی آنها آغازنمود،ازسال 1379 فعالیت این دفتر با تامین تجهیزات ایمنی، ناوبری، کمک ناوبری گسترش یافت، اين خدمات درسال 1380 با تشكيل تیم فنی شرکت تكميل وبا بهره ‌گيري ازمهندسين وتكنسينهاي مجرب، خدماتي دردوبخش : 1-  طراحي نصب وراه اندازي وتعميركليه مدارهاي برقي والكترونيك وتجهيزات ناوبري وكمك ناوبري 2-  نصب وراه اندازي وتعميرماشين آلات اصلي وفرعي شناورها دركليه بنادرايران ارايه گرديد. درحال حاظر خدمات دریایی دریامهر بابیش ازپانزده سابقه فعالیت درعرصه صنعت دریایی کشور وبه پشتوانه محصولات وخدمات متنوع وتوان علمی کارشناسان خود توانسته جایگاه خویش را به عنوان یکی ازبهترین تامین کننده گان تجهیزات دربازاردریایی کشورتثبیت نماید.  خدمات گسترده با كيفيتي مطلوب وقيمت‌هاي رقابتي موجب گرديده تا دراين مدت دريامهرافتخارهمكاري باسازمانها وشركتهاي مختلفي اعم ازدولتي وغيردولتي راداشته باشد.

شرکت خدمات دریایی دریامهر

شرکت خدمات دریایی دریامهر  خدمات دریایی دریا مهر 2017 03 07 10 59 03 765x510