۱ مهر, ۱۳۹۶

شرکت خدماتی وکاریابیmarine prgas

بازدید: 17
موبایل: ۰۹۳۰۸۹۰۹۱۹۱
محل: --
قیمت: --

در خدمت عزیزان دریانوردو مالکین گرامی باکمترین هزینه
تامین نیروی متخصص دریایی
تعمیرات مکانیکی و برق شناور
تامین سوخت شناور
تعمیرات سیستم پایپینگ

مدیریت: مهندس همتی
تلفن تماس:۰۹۱۲۰۲۳۰۲۲۵
۰۹۳۰۸۹۰۹۱۹۱