۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

آسفالت طوس

بازدید: 78
شماره تلفن: 4 -02188887243 - 02188203169
شماره فکس: 02188886415 - 02188203192
پست الکترونیک: info@asfalt-tous.com
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، پلاک 2225
رتبه:
گواهینامه ها:

مديريت توانمند و شهرت شركت آسفالت طوس حاصل سالها تجربه در بكارگيري حداكثر توانائي هاي فني مي باشد و پشتوانه اين تجربه، تحقيقات وسيعي است كه آسفالت طوس براي حل مسائل آينده و مشكلات امروز به انجام رسانده. نتيجه اين تحقيقات، لزوم سرمايه گذاري وسيع براي تجهيزات، ابزار و ساير امكانات مدرن و مناسب شرايط زمان را روشن مي سازد. اين تنايج مديون كار سخت، علاقه و پشتكار كاركنان با تجربه و متخصص شركت آسفالت طوس مي باشد. و علاوه بر همه اينها، اين راهبري موفق، در گرو تصميم گيري هاي مديريت و كارگزاران در كسب و حفظ موقعيتي اينچنين برتربدست آمده و شركت آسفالت طوس مدتها پيش اين تعهدها را به انجام رسانده تا در آينده نيز هر چه پايدارتر در اين راه گام بردارد.

آسفالت طوس آسفالت طوس ss 765x510