۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت

سورفکتانت شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت offshore412 765x510

پس از مراحل اولیه و ثانویه تولید، هنوز بخش زیادی از نفت درون حفرات سنگ مخزن به‌علت نیروی مویینگی بالا باقی مانده است که برای تولید آن استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت ضروری است. به این منظور می‌توان از مواد فعال سطحی (سورفکتانت) استفاده نمود. از جمله راه‌های بررسی انجام این کار در مخازن نفتی، شبیه‌سازی فرآیند سیلاب‌زنی با سورفکتانت است. تزریق سورفکتانت به مخزن به دو صورت پیوسته و تود های انجام می‌پذیرد.

در این مقاله از شبیه‌ساز اکلیپس استفاده گردید و با استفاده از داده‌های سیالِ یکی از مخازن نفتی جنوب ایران، در ابتدا اثر تزریق آب به‌عنوان مورد پایه جهت مقایسه میزان کارایی روش سیلاب‌زنی با سورفکتانت در یک مدل سنتتیک بررسی شد. سپس غلظت‌های مختلف سورفکتانت در سیلاب‌زنی تزریقی به مخزن به‌صورت پیوسته بر روی مدل اجرایی گردید که در حالت سیلاب‌زنی پیوسته با غلظت ۳ درصد وزنی، ضریب بازیافت نفت ۹۲ درصد حاصل گردید. همچنین ضمن مقایسه روش تزریق توده‌ای، میزان ضریب بازیافت نفت و دبی تولیدی آب و نفت در غلت‌های مختلفبا یکدیگر مقایسه شد.

متن کامل مقاله

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *