جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک و بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار

0

یک دستگاه جرثقیل ١۵٠ تن بوم خشک با پنجاه متر دکل ویک فروند بارج ٢٠٠٠ تنی آماده بکار میباشد. در صورت نیاز با شمارهای زیرتماس حاصل فرمایید.
٠٩١٢۵٣٢۶٣۴۵
٠٩١٢٣۴٨۶٧٠١
باتشکر

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.