۳۰ شهریور, ۱۳۹۶

دستگاه تولید یخ خشک قالبی

بازدید: 8
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

سطح کاوان پرگاس

اولین و تنها سازنده دستگاه تولید یخ خشک بصورت قالبی توسط کپسول CO2 مایع
این دستگاه توانایی ساخت یک کیلوگرم یخ خشک قالبی در یک دقیقه را دارد
مناسب برای شناورها و قایق ها

مومنی پور: ۰۹۱۲۸۴۹۰۴۵۲

یخ خشک قالبی یخ خشک قالبی دستگاه تولید یخ خشک قالبی photo 2017 05 19 21 51 57

یخ خشک قالبی یخ خشک قالبی دستگاه تولید یخ خشک قالبی photo 2017 05 19 21 51 57 765x510