۲۶ مرداد, ۱۳۹۶

خرید شناور مسافربری

بازدید: 11
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

شناور مسافری جهت خرید یا اجاره موردنیاز می باشد .حدود ۱۵۰ نفره

شماره تماس: ۰۹۱۲۴۴۴۸۱۲۵