۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

خریدار وسایل دست دوم مخابراتی کشتی

بازدید: 3
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

خریدار وسایل دست دوم مخابراتی کشتی
خریدار وسایل و تجهیزات دسته دوم مخابراتی کشتی می باشیم
لطفا با شماره ۰۹۱۸۹۵۵۳۲۱۷ تماس بگیرید