۱ مهر, ۱۳۹۶

خدمات برق شناوری

بازدید: 5
موبایل: 09381751728
محل: --
قیمت: --

خدمات برق شناوری

تعمیرات کارهای برقی و صنعتی شناورهای دریایی پذیرفته می شود
توسط برقکار غلامی
۰۹۳۸۱۷۵۱۷۲۸
۰۹۱۷۳۵۸۱۷۲۸