۱ مهر, ۱۳۹۶

تکمیل ناوگان دریائی

بازدید: 19
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

شرکت رویال باختر کیش در نظر دارد جهت تامین و تکمیل ناوگان دریائی خود جهت پروژه های کشتیرانی، نفت و گاز نسبت به شناسائی و همکاری با مالکان شناورهای مختلف اقدام نماید.

در این راستا از کلیه مالکین شناور تقاضا می گردد در صورت تمایل با آدرس ذیل مکاتبه نمایند.

m.amini@royal-offshore.com

شناور  تکمیل ناوگان دریائی 54 765x510