۱ مهر, ۱۳۹۶

تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری

بازدید: 5
موبایل: 09121027802
محل: --
قیمت: --

تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری

شرکت کشتیرانی آراگشت کیش (سهامی خاص)
صدور گواهینامه های مربوطه
همکاری و ارائه خدمات در تمام بنادر کشور

دفتر مرکزی کیش
شعبه۱: بندر لنگه

کاپیتان نجومی: ۰۹۱۲۱۰۲۷۸۰۲
مهندس زادع پور: ۰۹۱۷۰۶۳۱۰۰۱
مهندس شهبازی: ۰۹۱۷۷۱۶۰۷۱۸

 

تجهیزات دریایی تجهیزات ناوبری تهیه و نگهداری تجهیزات ناوبری Navigation equipment01 765x510