۲ شهریور, ۱۳۹۶

تعمیرات و بازسازی کمپرسور

بازدید: 3
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

تعمیرات و بازسازی کمپرسور Hamworthy در کارگاه

شرکت دریا گستر اسپانه
شهبازی: ‎۰۹۱۳۱۶۵۲۹۴۹
۰۳۱۹۵۰۱۹۵۹۱

کمپرسور كمپرسور تعميرات و بازسازي كمپرسور photo 2017 06 18 01 14 58

كمپرسور كمپرسور تعميرات و بازسازي كمپرسور photo 2017 06 18 01 14 58 765x510