۲ شهریور, ۱۳۹۶

تامین روغن های دریایی

بازدید: 22
موبایل: 09101404231
محل: --
قیمت: --

تامین روغن های دریایی در کلیه بنادر ایران وخارج از کشور
در ۸۰۰ بندر بین المللی
تحویل بالک و یا بشکه
امکان تحویل روغن و پرداخت در ایران به صورت ریال

در بنادر ایران روغن شرکت نفت ایرانول تحویل خواهد شد.
شماره تماس ۰۹۱۰۱۴۰۴۲۳۱