۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

بیمه شناورهای صیادی

بازدید: 5
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

صدور تخصصی بیمه نامه کلیه شناورهای صیادی با تعهدات کامل (کلوز ۲۸۰ برای لنج ها و کلوز ۲۸۹ برای قایق ها و بیمه مسئولیت کارکنان با ۹ کلوز سازنده )
( دارای مجوز بیمه مرکزی و درسطح کشور)
شماره تماس: ۰۲۱۴۴۷۶۴۶۱۶-۸