۱ مهر, ۱۳۹۶

انواع سوپر آلیاژهای صنعتی و الیاف کربن

بازدید: 4
موبایل: --
محل: --
قیمت: --

گروه مهندسی و بازرگانی متالیار
مشاوره جهت گزینش و تامین انواع سوپر آلیاژهای صنعتی و الیاف کربن

۰۲۱-۸۸۷۳۷۵۵۰
۰۹۰۳۱۳۴۳۱۲۳
Metalyar.com

Info@metalyar.com