۲ شهریور, ۱۳۹۶

افسر دوم زیر ۳۰۰۰

بازدید: 25
موبایل: ۰۹۳۶۷۸۴۹۰۸۹
محل: تهران
قیمت: --

افسر دوم زیر ۳۰۰۰
با سابقه کار بر روی کشتیهای تجاری وکرین بارج اچ ال ۵۰۰۰
در صورت نیاز به افسر تماس حاصل نمایید
۰۹۳۶۷۸۴۹۰۸۹