۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

استخدام فوری

بازدید: 32
موبایل: ۰۹۱۶۸۰۷۶۵۴۹
محل: --
قیمت: --

استخدام فوری ۲ نفر کاربر موتور
برای یدک کش و بارج
مرخصی پنج روز درماه
حقوق ۱/۳۵۰
حقوق و بیمه دریایی و لاشینگ

شماره تماس: ۰۹۱۶۸۰۷۶۵۴۹

استخدام در صنعت نفت استخدام استخدام فوری H S E1 765x510