۲۶ مرداد, ۱۳۹۶

اجرای شات گریت

بازدید: 38
موبایل: 09100319010
محل: خراسان رضوی
قیمت: --

اجرای شات ۱ و ۲ توسط شاتکریت تر پاش
آستر سیمان و نما
اجرای کفسازی وشیب بندی بتن
۰۹۱۰۰۳۱۹۰۱۰
۰۹۱۵۲۲۲۳۴۵۰
پیمانکاری رضایی اجرای شات گریت