۲ شهریور, ۱۳۹۶

اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی

بازدید: 8
موبایل: 09113143972
محل: تهران
قیمت: --

تانکر ۱۲۰۰ تنی با طول۵۵ وآبخوری ۴.۶ برای بار تمیز آماده اجاره سفری و زمانی است .
لطفا درخواست را به آدرس ایمیل زیر بفرستید.

شماره تماس:  ۱۶- ۰۲۱۷۷۶۵۰۶۱۵
موبایل: ۰۹۱۱۳۱۴۳۹۷۲

Chartering@sepanta-shippingline.com

تانکر 1200 تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی photo 2017 03 13 09 19 49 copy

تانکر 1200 تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی photo 2017 03 13 09 19 45 copy

تانکر 1200 تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی اجاره تانکر۱۲۰۰ تنی photo 2017 03 13 09 19 49 copy 765x510