۲ شهریور, ۱۳۹۶

آگهی استخدام سرمهندس

بازدید: 14
موبایل: 0936784554
محل: --
قیمت: --

یک نفر سرمهندس زیر ۵۰۰برای تک وبارج با حقوق مکفی وبیمه وایاب وذهاب خیلی فوری مورد نیاز است .لطفا فرم رزومه را پر کرده وبه ادرس داده شده در فرم ویا به شماره تلگرام .۰۹۳۶۹۳۷۵۴۸۸ارسال بفرمایید .
تماس ۰۹۳۶۷۸۴۵۵۴

رزومه کاری