۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

آب رسانی به شناورها

بازدید: 5
موبایل: 09177674990
محل: --
قیمت: --

آب رسانی به کشتی و شناور، حمل روغن، تدارکات، آذوقه در لنگرگاه های بندرعباس و جزایر استان هرمزگان

شماره تماس: ۰۷۶۳۲۲۲۰۶۴۰
توسلی: ۰۹۱۷۷۶۷۴۹۹۰

تدارکات دریایی آب رسانی آب رسانی به شناورها photo 2017 05 27 22 29 11 765x510